Valpar och dolda fel

Det bästa är att kolla med uppfödaren om valpen man har tingat är försäkrad med en ”dolda fel”-försäkring. Den som säljer hunden har nämligen ett ansvar gällande detta och bör teckna en dolda-fel-försäkring från det att valpen är liten. Annars kan man bli ersättningsskyldig som uppfödare och vara tvungen att betala med pengar ur egen ficka i värsta fall. Därför är det smart att ha en försäkring då veterinärbesök är dyra.

Men vad är då dolda fel?

Dolda fel

Ett dolt fel är ett fel hos valpen som redan fanns vid köpet men upptäcktes senare, kanske t.o.m. flera månader senare. Det finns försäkring som täcker dessa fel och börjar gälla senast sju dagar efter valpköpet och att man fått ett veterinärintyg med sig hem. Skulle veterinären sedan upptäcka ett dolt fel som anses ha varit där redan från början, kan man söka ersättning. Det är en veterinär som dock måste intyga att felet är dolt. Dolda fel kan t.ex. vara problem med bettet, testiklarna, tänder m.m. och måste de åtgärdas med operation eller återkommande veterinärbesök, behövs en försäkring som täcker dem. Anser veterinären att problemet inte påverkar hundens liv eller dagliga hälsa, är dock säljaren inte skyldig att betala för det.

Försäljning av valp med dolda fel

När valpen fortfarande bor hos uppfödaren, måste flera besiktningar ske hos veterinär. Om veterinären upptäcker ett fel hos valpen som är medicinskt, måste ett avdrag på priset göras för en eventuell köpare. Felen ska påverka hundarnas liv eller hälsa för att ett prisavdrag ska gälla. Det är också viktigt att man som uppfödare eller säljare har intyg på vad som är fel så att köparen inte luras. Dessa intyg måste också skrivas under av bägge parter.

Om man inte är säker på vad som gäller, kan man vända sig till den juridiska avdelningen hos SKK som hjälper till vid sådana här frågor.