Hundars språkbegåvning

En hund förstår betydligt mer än människan förstått. Visst har det varit tydligt att hundar inte är några dumbommar, men att de kan tolka så pass mycket var det kanske inte många som visste om.

Förstår ord och uttryck

En hund kan lära sig många ord och uttryck och ha ett ordförråd på upp till 2000 ord, vilket är detsamma som ett litet barn. De kan även tolka våra ansiktsuttryck och signaler på ett mycket bra sätt och förstå vad vi menar och känner, även om andra människor i vår närhet, inte lyckats lika bra.

Förr trodde man att hundar bara förstod tonfallet och röstens läge men det är alltså inte sant. De begriper även vad ord innebär. De drar även egna slutsatser precis som vi människor gör och agerar utifrån det. Även kroppsspråk är viktigt för hundar.

Därför är det viktigt att alltid mena det man säger och hålla fast vid ett visst påstående – något som människan ibland är dålig på. Man kan ibland säga en sak men mena en annan. Andra människor kan inse det och förstå de olika budskapen klarare även om det också är frustrerande för oss, men en hund blir verkligen konfunderad om man inte står fast vid sitt ord. Det kan liknas vid samma sätt som för ett barn. Man måste vara konsekvent och principfast när man talar, både med barn och hundar och helst vuxna människor också, annars riskerar man att inte bli trovärdig.

En hund är mycket känslig för sådant, speciellt om hunden gärna vill utmana ledarskapet. Därför kräver vissa raser en metodisk och stark ledare som vet hur man sätter ned foten och uppfostrar en hund. Missförstånd i språkbruket kan få negativa konsekvenser för hundar, speciellt om hunden deltar i jakt eller tjänstgöring av något slag.

Hundars beteende

En hund är för det mesta ärlig men det finns givetvis spelevinkar som testar sina ägare, speciellt i unga år. Hundar kommer precis som barn, i trotsåldern och vill gärna utmana ödet ibland. Däremot är hundars kroppsspråk relativt enkelt att förstå om man läser på lite.